Innerlijk werk

Naast dat er gelukkig een hoop goed gaat, spelen er ook zaken in je leven die niet prettig of zelfs pijnlijk zijn. Denk aan een ongewenste situatie op bijvoorbeeld relatie, werk, financieel, lichamelijk en / of sociaal gebied. Je kunt daar op verschillende manieren mee omgaan. 

Ik heb ontdekt dat wanneer je met je aandacht, in jezelf, naar de bron van je ontevredenheid, ongemak, probleem of pijn ‘reist’, je inzichten en antwoorden krijgt aangereikt die jou helpen om je ongewenste situatie om te buigen naar een meer gewenste of zelfs een ideale situatie.

Het doen van innerlijk werk, zoals ik het noem, is in mijn ogen essentieel om blijvende positieve verandering te bewerkstelligen en staat dan ook centraal in mijn aanpak.

Door onder alle omstandigheden bij jezelf te rade te gaan, vergroot jij automatisch je zelfliefde. Met als resultaat dat ongewenste situaties gewenst worden. Ik help jou daar graag bij.

Ik onderscheid zeven transformatiefases die je dient te doorlopen om een ongewenste situatie om te buigen in een (meer) gewenste. 

Waarnemingsfase
Je ‘kijkt’ naar wat je denkt en voelt bij de ongewenste situatie zoals die nu is.  

Acceptatie fase
Je sluit vrede met je huidige situatie en bijbehorende gedachtes en gevoelens.  

Onthechtingsfase
Je stopt je nog langer te identificeren met de gedachtes en gevoelens die jou niet meer dienen. 

Stilte fase
Je neemt de tijd om even niets te doen. Nu verplaatst je energie zich van de ongewenste situatie, van buiten, naar binnen.

Intuïtieve fase
Je hoort je innerlijke stem (je hart) tot jou spreken, gevoed door signalen van buitenaf.  

Actie fase
Je handelt naar je intuïtie. 

Veranderingsfase
Er ontstaat ‘als vanzelf’ een nieuwe, meer gewenste, werkelijkheid.

Voor wie?

Mijn aandacht gaat uit naar mensen die aanlopen tegen een ongewenste situatie en deze willen gebruiken voor hun persoonlijke ontwikkeling en groei. 

 • je bent niet gelukkig in je relatie;
 • je ziet iemand niet meer waar je van houdt;
 • je hebt een privé– of arbeidsconflict;
 • je voelt je onvoldoende gewaardeerd op je werk;
 • je kunt geen werk vinden; 
 • je ervaart een tekort aan geld; 
 • je zit niet lekker in je vel;
 • je bent niet blij met je lichaam;
 • je hebt last van fysieke pijn;
 • je maakt lastig vrienden;
 • etc.

 

 

 

If you liked this content, say thanks by sharing it: