Simone Kuiter

Over mij

Simone Kuiter (14 augustus 1974)

Op 14 september 2003, exact een maand nadat ik 29 was geworden, veranderde de koers van mijn leven. Wat er op die bewuste nazomerdag gebeurde laat zich het beste omschrijven als een voorbij-de-doodervaring. Na die dag kon ik onmogelijk doorgaan op mijn ingeslagen weg. Mijn hart leidde mij een nieuwe kant op. Ik verbrak mijn toenmalige relatie, vertrok vanuit Amersfoort naar Amsterdam, werd politiek actief (D66), beëindigde mijn vaste dienstverband als project- en assistent programmamanager en begon als zelfstandige te werken onder de naam FLAG (For Love And Grow). Een jarenlang proces van verandering, onthechting, omvorming en groei volgde, aangestuurd van binnenuit.

Sinds mijn omslagmoment breng ik regelmatig mijn aandacht naar binnen om te kunnen luisteren naar mijn innerlijke stem, welke bepalend is voor de keuzes die ik maak. Door de stilte in mezelf op te zoeken kom ik tot diepgaande inzichten, die mij verder helpen op mijn reis van zelfverwezenlijking. Abraham Maslow stelt dat de hoogste behoefte die een mens heeft, die van zelfontplooiing / zelfverwezenlijking is. Dat is het verlangen om meer en meer te worden wie je in aanleg al bent. Ik heb die behoefte altijd heel sterk gehad. Een belangrijk onderdeel van mijn eigen reis is dat ik anderen dien op hun reis van zelfverwezenlijking, waarmee we in feite elkaar dienen. 
 
Ik woon in Utrecht, samen met mijn partner en ons zoontje Fin (januari 2015). Aan huis hebben we een praktijkruimte, waar ik mensen kan ontvangen voor een hart-tot-hart consult.

Coaching, advies en ondersteuning

Ik help particulieren, ondernemers, werknemers en bestuurders bij:

  • het oplossen van hun individuele en gemeenschappelijke problemen (zelfheling);
  • het ten positieve ombuigen van hun huidige omstandigheden (transformatie);
  • het bereiken van hun persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke doelen (droomrealisatie)

Zelfontplooiing / zelfverwezenlijking, het doen van innerlijk werk, het ontwikkelen van innerlijk leiderschap, het toepassen van zelfreflectie, het vergroten van zelfliefde en groei in zelfbewustzijn en -vertrouwen staan in mijn aanpak centraal. 

Resultaat

Persoonlijk welzijn, zakelijke voorspoed, maatschappelijke impact. 

  • Problemen houden op te bestaan;
  • Ongewenste omstandigheden worden gewenst; 
  • Dromen komen uit, oftewel doelen worden behaald. 

Volg je hart!

De weg naar geluk.

Signature

Simone Kuiter

Anderen over mij.

View Simone Kuiter's profile on LinkedIn

 

If you liked this content, say thanks by sharing it: