Magie

Door je hart te volgen gaan er deuren open die voorheen gesloten bleven. Des te onvoorwaardelijker jij je kunt overgeven aan je proces van verandering, onthechting, omvorming en groei dat volgt, des te meer ruimte voor magie er ontstaat. Je kunt bijvoorbeeld verwachten dat uit onverwachte hoek het geld op tafel komt dat je gewenst hebt om je bedrijf op te zetten of uit te bouwen. Of dat je huis ineens wel verkocht wordt zodat je vrij bent om te vertrekken naar het buitenland als dat je wens is. Hoewel ik van te voren niks kan beloven weet ik uit ervaring dat ik een essentiële schakel voor jou ben in het aantrekken van wat je nodig hebt en wenst op de weg die je bent ingeslagen. Laat je leiden en verrassen!

Je Hogere Zelf

Je hart is je innerlijke gids op je reis van zelfverwezenlijking (zie hieronder toegelicht). Door je open te stellen voor de leiding van je hart word je alles waartoe je in staat bent. Je hart staat in verbinding met je Hogere Zelf: een ‘alleswetend’ universeel bewustzijnsveld. Het herinnert je eraan waar je vandaan komt, waar je naartoe op weg bent en wat jou nu te doen staat. Het geeft je leven zin en richting. 

Maslow

Laat je van binnenuit leiden

Om de stem van je hart te kunnen horen dien je je te verbinden met de bron van stilte in jezelf, voorbij je gedachten, gevoelens en emoties. Dat doe je door een bewuste waarnemer te zijn van wat je denkt, voelt en doet en alles wat je waarneemt te omarmen zoals het is. Om vervolgens de stem van je hart te kunnen volgen dien je je handelingen af te stemmen op de inspiratie die je ontvangt van je Hogere Zelf.

Zelfverwezenlijking

Zelfverwezenlijking is een diepgaand en ingrijpend ontwikkelingsproces van verandering, onthechting, omvorming en groei. Abraham Maslow definieerde zelfverwezenlijking onder meer als: “Het volledige gebruik en benutting van talenten, capaciteiten, mogelijkheden, etc.” Hij veronderstelde dat een mens pas na bevrediging van lagere behoeften (zie rechts) streeft naar zelfverwezenlijking. Doordat steeds meer mensen hun lagere behoeften ontstijgen, trekken we elkaar ‘omhoog’ en komt onze reis van individuele en collectieve zelfverwezenlijking in een stroomversnelling terecht. Dat verandert onze wereld in rap tempo. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk (vrede). Elk individu vormt, al dan niet met zijn of haar bedrijf of instelling, een unieke schakel in dit proces naar geestelijke volwassenwording (voltooiing).

Vertrekpunt

Op het moment dat je klaar bent voor je reis van zelfverwezenlijking word je als het ware geroepen. Je innerlijke stem leidt jou een nieuwe kant op en je besluit er (voorzichtig aan) gehoor aan te geven. Vanaf dat moment is er geen weg meer terug, wordt je innerlijke stem alsmaar luider en word je gaandeweg ‘wakkerder’. Het kan heel goed zijn dat je pas later in de tijd herinnering hebt aan het daadwerkelijke omslagpunt.

Momenten van impact

Voorafgaand en gaandeweg je reis zullen zich allerlei situaties voordoen die jou dwingen om meer en meer je hart te gaan volgen. Momenten van impact kunnen zijn: het (dreigende) verlies van een baan, een (dreigend) faillissement, het overlijden of de ziekte van een dierbare, een relatiebreuk, verslechterde gezondheid, oplichting, afwijzing, het niet meer te negeren gevoel dat je iets mist in je leven, dat je er meer uit zou kunnen halen dan je nu doet, dat het zo niet langer meer gaat omdat je ergens ontevreden of ongelukkig over bent, etc. Het hoeft niet per se een negatieve aanleiding te zijn om jou aan te sporen tot het maken van bewustere keuzes. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een reis naar een ander werelddeel je ogen opent of dat je altijd al ergens van gedroomd hebt en dat er nu ruimte ontstaat om daar concrete invulling aan te gaan geven. Een nieuwe liefde, een ontmoeting met een voor jou speciaal persoon, het krijgen van een hoog sensitief kind zijn ook momenten van impact. Het kan van alles zijn dat maakt dat je van binnenuit voelt dat je in actie ‘moet’ komen om nog meer recht te doen aan je ware zelf. Wat het ook is: de problemen die je graag wilt oplossen, je mogelijkheden die je graag wilt vergroten of de dromen die graag je wilt realiseren (oftewel de doelen die je wilt bereiken), laat je hart spreken en ga ervoor! Het zal je leven in alle opzichten verrijken.

Vallen en opstaan

Zelfverwezenlijking leer je niet op school of uit boeken, ze kunnen je er wel op voorbereiden. Het is een uitdagend leer- en ontwikkelingsproces van vallen en opstaan, dat je zelf moet ondergaan. Wat soms eenzaam aanvoelt. Je staat er echter niet alleen voor. Veel mensen zijn jou al voorgegaan en vele zullen je volgen. Des te verder je komt op je reis, des te gemakkelijker jij je proces van verandering, onthechting, omvorming en groei ondergaat. Je wordt flexibeler, voelt je steeds minder alleen staan, kunt beter met onzekerheden omgaan en voelt je als het ware gedragen door het universum. Het wordt steeds leuker ;-).

Bestemming

Op onze reis van zelfverwezenlijking worden we volstrekt oorspronkelijk. We keren terug naar onze essentie: liefde. Dat is onze bestemming. Liefde is het ervaren van vrede, de sleutel tot duurzaam geluk.

Volg je hart! 
De weg naar geluk

If you liked this content, say thanks by sharing it: