Simone Kuiter

Over mij

Simone Kuiter (14 augustus 1974)

Op 14 september 2003, exact een maand nadat ik 29 was geworden, veranderde de koers van mijn leven. Wat er op die bewuste nazomerdag gebeurde laat zich het beste omschrijven als een voorbij-de-doodervaring. Na die dag kon ik onmogelijk doorgaan op mijn ingeslagen weg. Mijn hart leidde mij een nieuwe kant op. Ik verbrak mijn toenmalige relatie, vertrok vanuit Amersfoort naar Amsterdam, werd politiek actief (D66), beëindigde mijn vaste dienstverband als project- en assistent programmamanager en begon als zelfstandige te werken onder de naam FLAG (For Love And Grow). Een jarenlang proces van verandering, onthechting, omvorming en groei volgde, aangestuurd van binnenuit. 

Sinds ik in 2004 uit het bedrijfsleven stapte om voor mezelf te beginnen heb ik niet meer fulltime gewerkt. Ik werk voor mijn plezier en beschouw mijn innerlijke werk als mijn echte werk. Ik had en heb veel ruimte nodig om met mijn aandacht naar binnen te reizen. Door de stilte in mezelf op te zoeken kom ik tot diepgaande inzichten, die mij verder helpen op mijn pad van zelfverwezenlijking. Abraham Maslow stelt dat de hoogste behoefte die een mens heeft, die van ontplooiing/zelfverwezenlijking is. Dat is het verlangen om meer en meer te worden wie je in aanleg al bent. Ik heb die behoefte altijd heel sterk gehad. 
 
Na tien jaar lang ‘alleen’ mijn weg te hebben bewandeld, ben ik nu weer samen. Ik woon in Utrecht, samen met mijn partner en ons zoontje Fin (januari 2015). Aan huis hebben we een coachingsruimte, waar ik mensen kan ontvangen voor een hart-tot-hart consult.

Mijn werk

Ik begeleid mensen op hun levens- en carrièrepad. Het ontwikkelen van innerlijk leiderschap, het toepassen van zelfreflectie, het vergroten van zelfliefde en groei in zelfbewustzijn en -vertrouwen staan in mijn aanpak centraal. Ik werk graag met mensen die het beste in zichzelf, anderen en hun omgeving naar boven willen halen en bereid zijn het innerlijke werk te doen wat daarvoor nodig is. Dat vraagt moed, toewijding en discipline. Voor hen ben ik een luisterend oor, vertrouwenspersoon, inspiratiebron, ervaringsdeskundige, iemand die ze dichterbij hun essentie brengt en ze bewust maakt van hun gewoontes en dieperliggende overtuigingen die hen niet meer dienen. 

Resultaat

Persoonlijk welzijn, zakelijke voorspoed, maatschappelijke impact. 

  • Problemen houden op te bestaan;
  • Mogelijkheden worden optimaal benut;
  • Dromen worden gerealiseerd, oftewel doelen worden bereikt. 

Volg je hart!

De weg naar geluk. Voor persoonlijk welzijn, zakelijke voorspoed en maatschappelijke impact. 

Signature

Simone Kuiter

Anderen over mij.

View Simone Kuiter's profile on LinkedIn

 

If you liked this content, say thanks by sharing it: